Cách xây dựng lại tệp dữ liệu cấu hình khởi động hoặc BCD trong Windows 10

BCD hay còn gọi là Dữ liệu cấu hình khởi động chứa các thông số cấu hình khởi động về cách khởi động Windows của bạn . Nếu tệp cấu hình bị hỏng, bạn sẽ phải xây dựng lại BCD hoặc tệp Dữ liệu Cấu hình Khởi động. Thông thường, khi BCD bị hỏng, nó dẫn đến tình trạng không thể khởi động trên Windows 10/8/7.

Trong các phiên bản trước của Windows, thông tin khởi động được lưu trữ trong Boot. tập tin ini . Trên hệ điều hành dựa trên EFI, bạn sẽ tìm thấy mục nhập trong trình quản lý khởi động chương trình cơ sở EFI, có sẵn tại- \ EFI \ Microsoft \ Boot \ Bootmgfw.efi .

Xây dựng lại BCD trong Windows 10

Cách tạo lại tệp dữ liệu cấu hình khởi động hoặc BCD trong Windows 10

BCD hoặc Dữ liệu Cấu hình Khởi động là một tệp cơ sở dữ liệu độc lập với phần sụn có dữ liệu cấu hình thời gian khởi động. Nó được yêu cầu bởi Windows Boot Manager và thay thế boot.ini đã được NTLDR sử dụng trước đó. Trong trường hợp sự cố khởi động, bạn có thể được yêu cầu xây dựng lại BCD.

  1. Khởi động máy tính của bạn vào Chế độ khôi phục nâng cao
  2. Khởi chạy Command Prompt có sẵn trong Tùy chọn nâng cao.
  3. Để xây dựng lại tệp BCD hoặc Dữ liệu cấu hình khởi động, hãy sử dụng lệnh - bootrec / buildbcd
  4. Nó sẽ quét các hệ điều hành khác và cho phép bạn chọn hệ điều hành bạn muốn thêm vào BCD.

Nếu điều này không hữu ích, bạn có thể đặt đường dẫn khởi động theo cách thủ công. Tuy nhiên, chỉ làm như vậy nếu bạn là một chuyên gia, vì nó có thể tạo ra vấn đề.

Trong Command Prompt, nhập lệnh sau và nhấn Enter:

bcdboot c: \ windows / sc:

Công cụ BCDboot là một công cụ dòng lệnh cho phép bạn quản lý các tệp phân vùng hệ thống. Nếu phân vùng hệ thống đã bị hỏng, bạn có thể sử dụng BCDboot để thay thế các tệp phân vùng hệ thống bằng các bản sao mới của các tệp này từ phân vùng Windows.

Khi bạn chạy lệnh này, nó sẽ cung cấp cho bạn một Bootloader mới. Ở đây “c” là ổ đĩa Hệ thống. Bạn chỉ nên thực hiện việc này khi biết chính xác ổ đĩa mà Windows đã được cài đặt.

Cuối cùng, chúng tôi khuyên bạn nên xem bài đăng này để biết cách sửa chữa và xây dựng lại MBR hoặc Master Boot Record . Nếu bạn không hài lòng với các lệnh, thì bạn có thể sử dụng các công cụ của bên thứ ba như EasyBCD hoặc Dual-Boot Repair để sửa chữa tệp BCD của mình.

Bài đọc liên quan: Windows 10 không khởi động được; Tự động sửa chữa khởi động, làm mới, đặt lại PC cũng không thành công

xây dựng lại BCD hoặc tệp Dữ liệu cấu hình khởi động trong Windows 10