Không thể kết thúc quá trình atieclxx.exe trong Windows 10 - Nó có phải là vi-rút không?

Giống như các quy trình winlogon.exe và csrss.exe, atieclxx.exe đã được nhiều người dùng gọi là vi-rút. Đây là một trò lừa bịp được lan truyền bởi các công ty Scam Tech Support để đánh lừa người dùng và bán sản phẩm của họ. Quy trình atieclxx.exe hợp pháp đại diện cho Mô-đun ứng dụng khách sự kiện bên ngoài AMD ATI .

atieclxx.exe

Mô-đun ứng dụng khách sự kiện bên ngoài AMD ATI hoặc atieclxx.exe

Đó là một quá trình nhẹ và kích thước của tệp được liên kết thường có kích thước nhỏ hơn 1MB. Nó không sử dụng nhiều tài nguyên hệ thống khi chạy ở chế độ nền.

Atieclxx.exe là gì và tại sao nó chạy khi khởi động

Quá trình atieclxx.exe là một phần của Sự kiện bên ngoài của AMD và được liên kết với Tiện ích sự kiện bên ngoài ATI dành cho Windows. Nó quản lý tính năng phím nóng ATI trên hệ thống của bạn và được thiết lập để chạy khi khởi động.

Atieclxx.exe có phải là vi rút không?

Virus có thể được ngụy trang dưới dạng bất kỳ quy trình nào hữu ích cho hệ thống và có thể mang bất kỳ tên nào. Vị trí ban đầu của tệp atieclxx.exe hợp pháp là C: \ Windows \ System32. Nhấp chuột phải vào quy trình trong Trình quản lý tác vụ và chọn Mở Vị trí. Kiểm tra xem vị trí có giống với vị trí ban đầu không. Nếu không, hãy quét máy tính của bạn để tìm phần mềm độc hại.

Atieclxx.exe có quan trọng đối với hệ thống không? Bạn có thể giết quá trình?

Atieclxx.exe không phải là một quy trình hệ thống và được liên kết với phần cứng AMD của bạn. Hệ thống của bạn sẽ không gặp sự cố nếu bạn giết quá trình. Tuy nhiên, thông thường nó không sử dụng nhiều tài nguyên hệ thống. Vì vậy, nó không phải là một vấn đề.

Nếu bạn muốn chấm dứt hoặc kết thúc quá trình này, bạn có thể tắt dịch vụ mẹ. Quy trình tương tự như sau:

Nhấn Win + R để mở cửa sổ Run và nhập lệnh services.msc . Nhấn Enter để mở Trình quản lý dịch vụ.

Tìm Tiện ích sự kiện bên ngoài của AMD trong Trình quản lý dịch vụ và nhấp chuột phải vào tiện ích đó. Chọn Thuộc tính.Thuộc tính AMD

Bấm vào nút Dừng để chấm dứt nó. Tiếp theo, thay đổi Loại khởi động thành Tắt .

Nhấp vào Áp dụng và sau đó nhấp vào OK để lưu cài đặt. Khởi động lại hệ thống.

Chúng tôi hy vọng điều này sẽ giúp giải quyết những nghi ngờ của bạn về quá trình atieclxx.exe.

atieclxx.exe