Một lệnh không được nhận dạng là lệnh nội bộ hay lệnh bên ngoài

Tôi chắc rằng bạn đã thử khởi chạy các chương trình như 'CMD', 'DISM' trực tiếp từ dấu nhắc Run. Bạn đã bao giờ tự hỏi làm thế nào họ khởi chạy ngay lập tức? Làm cách nào để hệ điều hành Windows có thể tìm thấy vị trí của nó? Một ví dụ đơn giản là khi bạn tạo một phím tắt của một chương trình, phím tắt sẽ biết vị trí của chương trình đó và khởi chạy nó một cách dễ dàng. Hệ điều hành lưu giữ danh sách đường dẫn nơi chứa các chương trình hệ thống phổ biến nhất và vì vậy khi bạn sử dụng dấu nhắc chạy, nó sẽ khởi chạy nó một cách dễ dàng. Danh sách này được gọi là Biến môi trường Windows và nếu có vấn đề với nó, các chương trình sẽ không hoạt động. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ giúp bạn khắc phục sự cố khi bất kỳ lệnh nào không được nhận dạng là lệnh nội bộ hoặc lệnh bên ngoài, chương trình có thể hoạt động hoặc sự cố tệp hàng loạt .

Một lệnh không được nhận dạng là lệnh nội bộ hay lệnh bên ngoài

Nếu bạn đang khắc phục sự cố một chương trình, bạn cần đảm bảo rằng nó tồn tại. Điều này thậm chí có thể xảy ra với lời nhắc RUN được gọi bằng phím tắt WIN + R. Vì vậy, hãy truy cập C: \ Windows \ System32 \ và xem chương trình có tồn tại hay không. Bạn cũng có thể thử tìm kiếm EXE trong thư mục Hệ thống 32. Khi bạn chắc chắn, nó đã ở đó, hãy khắc phục sự cố.

Sửa đổi các biến môi trường

Sử dụng WIN + X và sau đó chọn Hệ thống. Thao tác này sẽ mở ra phần mà bạn có thể xem tất cả các Thuộc tính của PC.

Trên ngăn bên trái, chọn Cài đặt hệ thống nâng cao . Nhấp vào Biến môi trường.

lệnh không được công nhận là lệnh nội bộ hoặc lệnh bên ngoài

Trong Biến hệ thống, định vị Đường dẫn và chọn CHỈNH SỬA .

Trước khi bạn thực hiện và chỉnh sửa, hãy sao chép toàn bộ chuỗi này và dán vào Notepad. Trong trường hợp xảy ra sự cố, bạn có thể dán lại.

Tìm đường dẫn thư mục ' C: \ Windows \ System32 ', nếu nó không có ở đó, bạn cần thêm dấu chấm phẩy ở cuối.lệnh không được công nhận là lệnh nội bộ hoặc lệnh bên ngoài

Bấm OK để lưu, sau đó thoát.

Sau đó, bạn sẽ cần khởi động lại máy tính. Tất cả các đường dẫn được chọn khi máy tính khởi động lại.

Bây giờ bạn cần thử thực thi những chương trình mà bạn nhận được - thông báo lỗi “… không được nhận dạng là lệnh nội bộ hoặc lệnh bên ngoài, chương trình có thể hoạt động hoặc tệp hàng loạt” và xem sự cố đã được khắc phục hay chưa.

Bây giờ đây là một mẹo chuyên nghiệp! Nếu bạn muốn khởi chạy một tệp hàng loạt tùy chỉnh hoặc nếu bạn có sẵn một loạt tệp trong thư mục, chỉ cần thêm đường dẫn đến tệp này. Lần tới khi bạn muốn chạy, chỉ cần nhập tên và nó sẽ khởi chạy chương trình. Điều này chủ yếu được sử dụng bởi các lập trình viên để thêm các tham chiếu vào chương trình của họ.

lệnh không được công nhận là lệnh nội bộ hoặc lệnh bên ngoài